TOT  2/19   Huoltomies takertui vaatteista klapikoneen päätyrullaan
NN:n työtehtävänä oli tehdä halkoja puunrangoista klapikonetta käyttäen työpaikan piha-alueella sijainneella halkovarastolla. Klapikoneen ohjauskytkin oli ohitettu niin, että runkoja oli mahdollista syöttää koneeseen vaikuttamatta sen ohjaimiin. NN oli takertunut työtakistaan halkokoneen päätyrullaan todennäköisesti syöttäessään rankaa hihnalle.


Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (999)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 49
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Siirtää vaakatasossa - vetää, työntää, vierittää jne. esinettä (52)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko Koko tuntematon
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita