TOT  4/18   Työntekijä puristui sahalaitteen liikkuvien osien väliin
Vaneritehtaan työntekijä NN (48 v.) jäi puristuksiin sahalaitteen sylinterin ja kuljetin kourun väliin. Sylinterin tehtävä on työntää sahattava vanerinippu eteenpäin automaattisesti. NN oli mennyt koneen sisäpuolelle turva-aitojen välistä koneen ollessa käynnissä. NN:n oli ilmeisesti tarkoitus konetta pysäyttämättä poistaa sahauksesta ylijääneitä vanerin paloja, niitä tärinällä liikuttavalta kourulta tukosten ehkäisemiseksi. Puristumisen seurauksena NN sai kuolemaan johtaneet vammat.


Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa vahingoittunutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 48
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Ottaa käteen, tarttua, ottaa kiinni, pitää kädessä, asettaa - vaakatasossa (41)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 250-499 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita