TOT  3/18   Siivooja takertui linjastoon elintarviketehtaalla
Siivooja NN oli yövuorossa tekemässä linjaston pesua elintarvikkeita valmistavalla tehtaalla. NN oli suorittanut esipesun ja mennyt tauolle. Tauon jälkeen hän oli aloittamassa linjaston vaahtopesua. Vaahtopesun valmistelun aikana NN takertui oikeasta kädestä käynnissä olevan linjaston hihnaan ja puristui koneen runkoa vasten. Puristumisen seurauksena NN sai kuolemaan johtaneet vammat.


Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa vahingoittunutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 37
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Kiinteistötyöntekijät, siivoojat ja kotisiivoojat, puhtaanapitotyöntekijät (941)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Ottaa käteen, tarttua, ottaa kiinni, pitää kädessä, asettaa - vaakatasossa (41)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto (K1)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko 250-499 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita