TOT  3/18   Siivooja puristui kuljettimen liikkuvien osien väliin tuotantolaitoksella
Yövuorossa työskennelleen siivoojan työtehtävänä oli pestä kuljetin elintarviketehtaalla. Kuljetin oli esipesty ja NN oli ennen onnettomuuden sattumista siirtymässä vaahdotusvaiheeseen. Todennäköisesti suuttimen vaihdon yhteydessä pesusuutin oli pudonnut hihnojen väliin ja NN oli pyrkinyt poistamaan sen kuljettimen ollessa käynnissä. NN takertui hihnaan oikean puoleisesta kädestä, jolloin käsi ajautui kuljettimen päätyrullan ja hihnan väliseen nieluun. Tämän seurauksena NN puristui kaulan alueelta vasten kuljettimen runkoa. NN sai tilanteessa kuolemaan johtaneet vammat.

[Lataa TOT-raportti]
Videoraportti: https://www.youtube.com/watch?v=YifFA3QfuUI

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa vahingoittunutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 37
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Kiinteistötyöntekijät, siivoojat ja kotisiivoojat, puhtaanapitotyöntekijät (941)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Ottaa käteen, tarttua, ottaa kiinni, pitää kädessä, asettaa - vaakatasossa (41)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto (K1)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko 250-499 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita