TOT  3/16   Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja puristui perävaunun ja vetoauton väliin
Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja NN (48v.) oli ollut kytkemässä perävaunua vetoautoon. Perävaunu lähti liikkeelle loivassa alamäessä ja NN puristui vetoauton ja perävaunun väliin.


Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 48
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Muut kuljettamiseen tai siirtymiseen liittyvät tehtävät (69)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisen kyydissä oleminen - erittelemätön (30)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli Toimittaja
Yrityksen koko Koko tuntematon
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita