TOT  2/16   Merkinantaja jäi merikonttien väliin puristuksiin
Merkinantaja NN (55 v.) oli avustamassa lastattavien merikonttien paikoilleen asettumista laivan kannella. Onnettomuutta edeltävänä hetkenä kontti oli nostettu toisen aiemmin lastatun kontin päälle, jolloin ne olivat kiinnittyneet toisiinsa puoliautomaattisilla karoilla. Noston aikana NN oli mennyt konttien väliin puristumisvaaralliseen paikkaan, kun tarttujan lukot olivat edelleen kiinni kontissa. Kontit olivat nousseet ilmaan ja heilahtaneet päin viereistä konttipinoa, joiden välissä NN seisoi. NN puristui konttien väliin ja sai kuolemaan johtaneet vammat.


Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 55
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Varastotyöntekijät, pakkaajat, ahtaajat (880)
Työtehtävä (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työtehtävät (99)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; muu kuin maakuljetus (ml. varastointi ja tietoliikenne) (I2)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 250-499 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita