TOT  13/06   Sähkösentaja sai sähköiskun noustessaan vaihtamaan sulaketta vaihteenlämmitysmuuntajaan
Yliasentaja NN (51-v.) sai työparinsa kanssa tehtäväkseen vaihtaa sulake vaihteenlämmitysmuuntajaan. NN esitti käyttökeskukseen jännitekatkopyynnön päivittämättömän ryhmityskaavion takia väärään johtimeen. NN sai sähköiskun osuessaan jännitteiseen johtimeen.

[Raportti pdf-muodossa]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Ilmassa tai maanpinnan alapuolella - paitsi työmaat - erittelemätön (090)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 51
Työpiste ()
Ammatti Sähkötyö (760)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kavuta, kiivetä jne. (64)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti sähköön (11)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita